Jdi na obsah Jdi na menu

 


kaple sv. Blažeje

Původní kaple sv. Blažeje byla zničena Švédy v době třicetileté války. Kaple byla pak obnovena a roku 1778 byla postavena nová kaple, která byla roku 1840 opravena. V období komunismu byla zdevastována. V dobách největší slávy se sem konaly procesí. Místo bylo velice oblíbené. Údajně ještě na počátku 20. století sem putovaly tisíce věřících.
U pramene léčivé vody zde vznikl poutní areál. Voda měla léčit jak oční neduhy, tak bolesti hrdla. Specialistou na léčbu nemocí hrdla, krku a horních cest dýchacích je právě patron místa svatý Blažej. Legenda praví, když byl sv. Blažej veden na popraviště, míjel matku s chlapcem, který se dusil, protože se mu v krku vzpříčila kost. Sv. Blažej chlapci požehnal svázanýma rukama a kost se uvolnila a chlapec mohl dýchat. Svátek sv. Blažeje slaví křesťané 3. února a v tento den je udělováno tzv. svatoblažejské požehnání, které je na znamení zkřížených a spoutaných Blažejových rukou udělováno požehnání dvěmi zkříženými svícemi.
Sv. Blažej byl kromě jiného i ochráncem skotu a patronem pastýřů. Místo je sice dnes skryto v lesíku se starými stromy, jeho širší okolí ale obklopují louky a pastviny. Svatoblažejské zasvěcení snad tedy není náhodným ani v tomto ohledu. Studánka tady mohla vyvěrat od pradávna, místo tedy mohlo být v úctě již před křesťanstvím.
Zajímavostí je místní topol, který převyšuje ostatní stromy a je tak zdaleka viditelný. Je to jakýsi maják, který poutníka dovede na místo. Dochovala se pohlednice a fotografie přibližně z roku 1900, kde už tento strom je poměrně vzrostlý a dominantní. Obě památky jsou uloženy v Oblastním muzeu v Mostě. Dnes tento strom také upoutá pozornost, je přírodním strážcem místa. Z areálu zbylo jen žalostné torzo, to hmotné, co vytvořil člověk se rozpadlo, jen topol je stále vitální. Nevím, kdy byl tento majestátní strom vysazen, ale dnes představuje určité pojítko s předkřesťanským charakterem místa. Topol je posvátný Velesův strom.

kaple-stara.jpg

kaple-stara1.jpg

 

zdroj:

oblastní muzeum v Mostě
 
V současné době prochází cesta ke kapli terénními úpravami a je zde vysázena nová alej mladých ovocných stromků. Cestou ke kapličce najdeme i posezení s pramenem léčivé vody.